Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Grejs Kulturcenter.
Torsdag, 27. april 2017, 19:00 i Grejs Borgergård

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Afholdelse af beretning.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent.
  6. Præsentation af de af Grejs Lokalråd 2 udpegede medlemmer.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) i ulige år: 2 medlemmer og i lige år: 1 medlem.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for ét år ad gangen).
  9. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen).
  10. Eventuelt

Under punkt 4 vil bestyrelsen foreslå følgende ændringer i vedtægterne.

I paragraf 4 (Generalforsamling)
”Præsentation af de af Grejs Lokalråd 2 udpegede medlemmer.”
Erstattes af...
”Præsentation af det af Grejs Menighedsråd udpegede medlem og præsentation af det af Grejs-Dalen Idrætsklub udpegede medlem.”

I paragraf 7 (Bestyrelsen)
”Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
2 medlemmer udpeget af lokalrådet i Grejs.
3 medlemmer valg på generalforsamlingen for Grejs Kulturcenter.”
Erstattes af...
”Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
1 medlem udpeget af Grejs Menighedsråd.
1 medlem udpeget af Grejs-Dalen Idrætsklub.
5 medlemmer valg på generalforsamlingen for Grejs Kulturcenter.”

Andre indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt.

Indsamling til Kulturcenteret

Status på privat indsamlingVores lille udvalg er godt i gang med at stemme dørklokker og samle penge ind til Kulturcentret. Det er formodentligt sidste omgang vi er i gang med, da vi forventer at nå målet inden længe.

I vil først finde vores lille folder i jeres postkasse, som fortæller om projektet, skattefordele og praktikken bag indsamlingen. Hurtigst muligt derefter, kommer vi rundt og ringer på, for at lave en aftale om donation.
Aftalen gør at vi kan bevise over for kommunen, at vi i Grejs vil det her.
Det vil være en utrolig stor hjælp, samt spare os for tid, hvis i har taget en snak i husstanden om jeres bidrag, inden vi kommer!!!

Pengene behøver ikke falde nu eller endda i år, men senest når byggetilladelsen ligger der, hvilket forhåbentlig bliver i løbet af foråret. Når den forelægger, vil i modtage en mail fra os og så skal pengene indbetales.

Vi skal samle mange penge ind, men de første prognoser ser gode ud og vi bliver godt modtaget så indsamlingssøjlen vokser stødt. Følg med i udviklingen på infodisplayet eller på det nye "kunstværk" på borgergården.

Med venlig hilsen
De glade raslere fra Grejs Kulturcenter

Hjælp os med at opføre et kulturcenter for dig

frivilligKommunen har bevilliget 5 mio. kr. og grunden er blevet overdraget til Grejs Kulturcenter, men før der står et kulturcenter, hvor du kan dyrke motion, holde din næste fest, spille præmiewhist, komme til foredrag eller banko, fastelavn eller meget andet har vi brug for din hjælp.

Der er behov for alle ung som ældre, så derfor håber vi, at du vil hjælpe med alt fra et par timer til at indgå i koordineringsopgaver eller et udvalg. Indtil Kulturcenteret står færdigt - forhåbentligt ved udgangen af 2016 – er der behov for frivillig arbejdskræft til alt fra bage en kage, stå i en bod, indsamling af penge fra private og virksomheder til personer/virksomheder, der vil levere maskiner/værktøj i forbindelse med det frivillige arbejde.

Tilmeld dig via kulturcenteret.dk med navn og kontaktinformationer, hvor du også kan vælge, hvor meget du vil bidrage med og hvilke typer opgaver, som du interesserer dig for. Du vil derefter blive kontaktet, når der er behov for den type hjælp, som du tilbyder. Husk du bestemmer selv, hvor meget du vil deltage i og det er i orden at melde fra, hvis det ikke passer ind, når du bliver kontaktet.

Læs mere ...

Status på indsamling

Events

Events

Fonde

Fonde

Foreninger

Foreninger

Privat

Privat

Kommune

Kommune

Virksomhed

Virksomhed