Erhvervssponsorer

 • Gmr
 • Biblioteksmedier
 • Uldum Huse
 • Dynateam
 • Grejs Soepark
 • Co3

  Referat generalforsamling 2017

  En samlet bestyrelse + ca. 40 glade mennesker var mødt op.

  1. Valg af dirigent og referent.
   John Refsgaard og Finn Moesborg.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
   Edel Petersen og Ib Clausen.
  3. Formandens beretning. (Powerpoint kan rekvireres ved formanden).
   - Hvad med salg af borgergården? Svar: Salg af Borgergården er lagt ind som drift reserve på kr. 350.000.
   - Hvor er Grejs Lokalarkiv og ungdomsklub? Svar: De er ikke med i drift budgettet.
   - Jellingsparekasse Fond, skal den ikke x2? Svar: Kr. 500.000 nummer 2 er lagt ind som en ”mulighed”.
   - Hvad med lokaler til IT kurser? Svar: Det bliver der plads til, billigt.
   Ellers godkendt ved klapsalve.
  4. Behandling af indkomne forslag.
   Bestyrelsen stiller forslag om 2 ændringer i vedtægterne. Vedtægtsændring enstemmig vedtaget.
  5. Regnskab og budget. (Kan findes på hemmesiden).
   Samme kontingent som sidste år, kr. 500,-
   Alt godkendt.
  6. Præsentation af de af Grejs Menighedsråd og GDIK udpegede medlemmer.
   - For Grejs: Der stilles med et medlem, som udpeges senere.
   - For GDIK: Der stilles med et medlem, som udpeges senere.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   Niels Hellmund, Niels Kirkegård og Thomas Hansen er på valg.Alle er villig til genvalg. Genvalgt.
  8. Valg af 2 suppleanter.
   Jørgen Kanborg og Finn Moesborg. Begge er villig til genvalg. Genvalgt.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   Poul Germand og Thorkil Bech
  10. Eventuelt.
   - Fra salen uddeles der en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde.
   - Der blev nævnt at Arne Poulstrup stiller op til lokalrådsvalg. Der gives udtryk for at opbakning til Arne kunne være en god ting.

  Tak for en god aften.

  Hjælp os med at opføre et kulturcenter for dig

  frivilligKommunen har bevilliget 5 mio. kr. og grunden er blevet overdraget til Grejs Kulturcenter, men før der står et kulturcenter, hvor du kan dyrke motion, holde din næste fest, spille præmiewhist, komme til foredrag eller banko, fastelavn eller meget andet har vi brug for din hjælp.

  Der er behov for alle ung som ældre, så derfor håber vi, at du vil hjælpe med alt fra et par timer til at indgå i koordineringsopgaver eller et udvalg. Indtil Kulturcenteret står færdigt - forhåbentligt ved udgangen af 2016 – er der behov for frivillig arbejdskræft til alt fra bage en kage, stå i en bod, indsamling af penge fra private og virksomheder til personer/virksomheder, der vil levere maskiner/værktøj i forbindelse med det frivillige arbejde.

  Tilmeld dig via kulturcenteret.dk med navn og kontaktinformationer, hvor du også kan vælge, hvor meget du vil bidrage med og hvilke typer opgaver, som du interesserer dig for. Du vil derefter blive kontaktet, når der er behov for den type hjælp, som du tilbyder. Husk du bestemmer selv, hvor meget du vil deltage i og det er i orden at melde fra, hvis det ikke passer ind, når du bliver kontaktet.

  Læs mere ...

  Status på indsamling

  Events

  Events

  Fonde

  Fonde

  Foreninger

  Foreninger

  Privat

  Privat

  Kommune

  Kommune

  Virksomhed

  Virksomhed